Singapore

Du hí Singapore – Ngày 3: Happy Birthday Singapore

Du hí Singapore – Ngày 3: Happy Birthday Singapore

Happy birthday, Singapore! Hôm nay là quốc khánh Singapore, lịch trình dự kiến của hôm nay là buổi sáng sẽ kiếm địa điểm nào lạ lạ để tham quan còn buổi chiều tối sẽ đến khu vực Marina Bay để xem lễ mừng quốc khánh của Singapore. Khám phá khu bảo tồn MacRitchie Sau hai…