Himeiji

[Nhật ký du lịch Nhật Bản tự túc] Ngày 8: Tham quan Lâu đài Himeji – Quốc bảo xinh đẹp của Nhật Bản

[Nhật ký du lịch Nhật Bản tự túc] Ngày 8: Tham quan Lâu đài Himeji – Quốc bảo xinh đẹp của Nhật Bản

Phải nói Nhật Bản không chỉ là xứ sở mặt trời mọc mà còn quốc gia của những lâu đài. Trong hơn 20 ngày du lịch Nhật Bản, BLDL không thể đếm hết được bao nhiêu lâu đài đã từng đi qua. Trong số đó, Lâu đài Himeji được xem là một trong số di…