Đừng chọn cho mình cách sống quá khó khăn

Những ngày cuối năm đã đến rồi. Thời điểm giao mùa này khiến ít nhiều chúng ta phải nhìn lại mình đã làm được những gì trong một năm qua, có những biến đổi nào mới, có những cột mốc nào quan trọng xuất hiện chưa. Đây là khoảng thời gian chúng ta dễ dàng … Đọc tiếp Đừng chọn cho mình cách sống quá khó khăn